Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder i vår Integritetspolicy
Page-part not found : ToppBanner

Viktig info ang. lagen om Cookies på din hemsida

Lagen från 2003 ang. att skylta om de cookies som används på webbplatsen har blivit mer aktuell igen då myndigheter aktualiserat lagen och kommer att lagföra och kontrollera den.

Vem som helst kan idag anmäla en hemsida

via: http://reklamombudsmannen.org/anmal_reklam/anmalningsformular-for-anvandande-av-cookies

De flesta webbplatser använder sig av cookies idag, så även i CoreCMS. Detta för att förbättra upplevelsen för besökaren samt samla in statistik via t.ex Google Analytics. Därför erbjuder vi nu dig som ännu inte har informationen på din hemsida, att få en analys på de Cookies ni använder samt informationstext till besökaren med valet att acceptera cookies och fortsätta sitt surfande eller avbryta. Denna information dyker bara upp till de nya besökare som inte godkänt cookies på din sida.

Se olika exempel på denna webbplats www.corecms.se och www.coreit.se. Läs även  informationen under ”läs mer”.

CoreCMS tjänst för Cookie-godkännande

Hör av dig om du vill att vi hjälper dig med detta. Kontakta Eva Wiklund, 070-639 51 59, eva.wiklund@coreit.se.

Lagtext

Enligt 6 kap 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”).

18 § Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs
för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt. Lag (2011:590).

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2003-389/

Detta innebär:

 • Webbplats som använder cookies ska skylta om detta på framträdande plats.
 • Skyltningen ska vara klickbar och länka till fördjupad information om den användning av cookies som förekommer.
 • Informationen ska göra klart hur användaren ska gå tillväga för att neka eller återkalla samtycke till användning av cookies.

Olika typer av cookies:

 • Sessions cookie
  Används för att komma ihåg användaren endast under det aktuella besöket.
 • Persistent cookie
  Används för att komma ihåg användaren under längre tid. Hur lång tid bestäms av webbplatsen. Google Analytics cookie sparas i 18 månader.
 • Förstaparts cookie
  Innehållet i cookie-filen får endast läsas av den domän som skapat cookien. Det finns en regel som kopplar varje cookie mot den domän som skapat den. Ingen annan domän får åtkomst till cookien. 
  När webbplatsen som besökaren surfar till sätter cookies, kallas det för förstaparts cookie.
 • Tredjeparts cookie
  Många sajter länkar in resurser ifrån andra webbplatser. Exempelvis annonser, statistiktjänster och knappar för att dela innehåll (Google Analytics och AdWords, AddThis, Facebook Gilla-knappar mm).

​​Denna sida hjälper dig att hitta och identifiera cookies på din eller andras hemsidor: http://e-tjanster.pts.se/internet/kakor/

Gå till Mobilversion